ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸ.ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ

ਪੁਰਾਣੀ ਚੁੰਗੀ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ


ਫ਼ੋਨ : 9915569103
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001