ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ

13, ਬਸਨੀਟ ਐਵੀਨਿਊ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰਿਲਿਅਮ ਮਾਲ


ਫ਼ੋਨ : 9958698780
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001