ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ –ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਿਕ ਨੈਪਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਈ ਓ ਆਈ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ –ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਿਕ ਨੈਪਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਈ ਓ ਆਈ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ –ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਿਕ ਨੈਪਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਈ ਓ ਆਈ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਪਨਾ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰੈਸ਼ਨ (ਈਓਆਈ) ਲਈ ਸੱਦਾ

21/09/2018 31/12/2018 ਦੇਖੋ (51 KB)