ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮਾ ਲਈ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਪਤੇ ‘ਤੇ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, 24, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਮਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

10/08/2022 08/09/2022 ਦੇਖੋ (532 KB)