ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੇਜ਼ -3 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਚ. / ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. / ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. / ਆਰ.ਐਚ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
16/04/2021 30/06/2021 ਦੇਖੋ (708 KB)