ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ – 10-04-2024 ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ

30/03/2024 10/04/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)