ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ -ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ETPBMS RO-ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ -ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ETPBMS RO-ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ -ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ETPBMS RO-ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 06/04/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)