ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਤ 08:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਤ 08:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਤ 08:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ 10/08/2022 ਦੇਖੋ (270 KB)