ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10-08-2022 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 13-08-2022 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ।

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10-08-2022 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 13-08-2022 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ।
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10-08-2022 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 13-08-2022 ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ। 10/08/2022 ਦੇਖੋ (336 KB)