ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਵਿਭਾਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 100
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਬਿਜਲੀ 1912
ਮਹਿਲਾ 1091
ਬਾਲ 1098
ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ 1800-11-0031
ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 0183-2229125
ਕੋਵਿਡ – 19 0183-2500398,2500498,2500598,2500698,2500798