ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਡੇਟਾ
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਵਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਖੇਪ (ਬਲਾਕ ਵਾਈਸ) (PDF 7.5 KB)   ਸ਼ਹਿਰੀ (PDF 4MB)
2 ਅਜਨਾਲਾ ਸੰਖੇਪ (PDF 534KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 505KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 1 MB)
3 ਅਟਾਰੀ ਸੰਖੇਪ (PDF 473KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 409KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 1MB)
4 ਚੋਗਾਵਾਨ ਸੰਖੇਪ (PDF 498KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 460KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 1MB)  
5 ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਸੰਖੇਪ (PDF 480KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 4.2MB) ਵੇਰਵਾ (PDF 996KB)
6 ਜੰਡਿਆਲਾ ਸੰਖੇਪ (PDF 464KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 328KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 896KB)
7 ਮਜੀਠਾ ਸੰਖੇਪ (PDF 848KB) ਵੇਰਵਾ ( PDF 557KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 1MB)
8 ਤਰਸਿੱਕਾ ਸੰਖੇਪ (PDF 484KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 557KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 1MB)
9 ਰਾਈਆ ਸੰਖੇਪ (PDF 492KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 659KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 1MB)
10 ਵੇਰਕਾ ਸੰਖੇਪ (PDF 477KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 423KB) ਵੇਰਵਾ (PDF 990KB)