ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ – ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲ 2023-24 Year 2022-23
ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ Year 2023-24 (PDF  6.23 Mb) Year 2022-23 (PDF 4.8 Mb)
ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 Year 2023-24 (PDF  7.6 Mb) Year 2022-23(PDF 4.4 Mb)
ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 Year 2023-24 (PDF  8.7 Mb) Year 2022-23(PDF 8.1 Mb)
ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-3 Year 2023-24 (PDF  7.9 Mb) Year 2022-23(PDF 6.5 Mb)
ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ Year 2023-24 (PDF  4.9 Mb) Year 2022-23(PDF 6.1 Mb)
ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ Year 2023-24 (PDF  6.6 Mb) Year 2022-23(PDF 7.3 Mb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਅਟਾਰੀ Year 2023-24 (PDF  8.7 Mb) Year 2022-23(PDF 6.7 Mb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਆਸ Year 2023-24 (PDF  2.7 Mb) Year 2022-23 (PDF 2.7 Mb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ Year 2023-24 (PDF  2.3 Mb) Year 2022-23 (PDF 3.0 Mb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਪੋਕੇ Year 2023-24 (PDF  1.4 Mb) Year 2022-23(PDF 1.5 Mb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ Year 2023-24 (PDF  1.8 Mb) Year 2022-23(PDF 3.8 Mb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਰਮਦਾਸ Year 2023-24 (PDF  1.0 Mb) Year 2022-23(PDF 983 kb)
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਸਿੱਕਾ Year 2023-24 (PDF  1.5 Mb) Year 2022-23(PDF 2.5 Mb)

 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਸਾਲ 2015-16 ਸਾਲ 2018-19 ਸਾਲ 2021-22
ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ Year 2012-13 (PDF 105kb) Year 2015-16 (PDF 602 kb) Year 2018-19 (PDF 347kb) Year 2021-22 (PDF 4.41MB)
ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -I Year 2012-13(PDF 174kb) Year 2015-16 (PDF 5635kb) Year 2018-2019(PDF 400kb) Year 2021-22 (PDF 6.65MB)
ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-II Year 2012-13(PDF 380kb) Year 2015-16(PDF 3422 kb) Year 2018-2019 (PDF 1.36mb) Year 2021-22 (PDF 7.62MB)
ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ Year 2012-13(PDF 4393kb) Year 2015-16(PDF 1587kb Year 2018-19(PDF 6390KB) Year 2021-22 (PDF 3.29MB)
ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ Year 2012-13(PDF 9026kb) Year 2015-16(PDF 371kb) Year 2018-19(PDF 7632kb) Year 2021-22 (PDF 6.17MB)
ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਟਾਰੀ Year 2012-13(PDF 1783kb) Year 2015-16(PDF 216kb) Year 2018-19(PDF 220kb) Year 2021-22 (PDF 3.87MB)
ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ Year 2012-13 (PDF 329 kb) Year 2015-16 (PDF 3076 kb) Year 2018-19(PDF 2248kb) Year 2021-22 (PDF 2.79MB)
ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਪੋਕੇ Year 2012-13(PDF 2068kb) Year 2015-16(PDF 242kb) Year 2018-19(PDF 2428kb) Year 2021-22 (PDF 6.52MB)
ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਰਮਦਾਸ Year 2012-13(PDF 63kb) Year 2015-16(PDF 127kb) Year 2018-19 (PDF 87kb) Year 2021-22 (PDF 1.97MB)
ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਸਿੱਕਾ Year 2012-13(PDF 1514kb) Year 2015-16(PDF 185kb) Year 2018-19(PDF 461kb) Year 2021-22 (PDF 2.04MB)