ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਈਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ ਐਸ ਈ ਜੀ ਐਸ)

ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਜੀ 2 ਸੀ, ਜੀ 2 ਬੀ, ਜੀ 2 ਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਕਐਂਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ; ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ: –

  • ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.)
  • ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀ.ਈ.ਜੀ.ਸੀ.)
  • ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਏ.ਡੀ.ਈ.ਜੀ.ਸੀ.)

 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸੇਵਾ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਚੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 41 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਵਿਭਾਗ

ਸੇਵਾਵਾਂ

1

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮ ਫੀਸ

2

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

3

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

4

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

5

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

6

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਦਸਾ

7

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਥੋਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

8

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

9

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

10

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਫਰਮ ਨਾਮ (ਬੀਜ) ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

11

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਫਰਮ ਨਾਮ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

12

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਬੀਜ)

13

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

14

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਖਾਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ)

15

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਫਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਖਾਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ)

16

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ / ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ  ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮ ਫੀਸ

17

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ / ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮ ਫੀਸ

18

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮ ਫੀਸ

19

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

20

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪਾਹਜਤਾ (ਲੋਕੋ ਮੋਟਰ, ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ)

21

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਸਿੰਗਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

22

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮਲਟੀਪਲ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

23

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

24

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

25

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਡੀਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

26

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

27

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਅਲਟਰਾ ਸਾਉਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ / ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ

28

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

29

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

30

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

31

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

32

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

33

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

34

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

35

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

36

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਣੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਜੇਕਰ ਟਰਨ ਓਵਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ)

37

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਣੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਜੇਕਰ ਟਰਨ ਓਵਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)

38

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

39

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

40

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

41

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਅਲਟਰਾ ਸਾਉਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

42

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਪਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

43

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਵਧੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, (ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)

44

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਸਿਰਫ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ)

45

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

46

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਫਾਰਮ 16 ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

47

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ

48

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

49

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

50

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਮੇਲੇ / ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

51

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਈ-ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ

52

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

53

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਭਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

54

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ

55

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਸਨਦ ਦੀ ਨਕਲ

56

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਐਸਪੀਏ / ਜੀਪੀਏ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

57

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

58

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ

59

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਨਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

60

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਲੈਂਡਡ / ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

61

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

62

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ

63

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖਤ

64

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ

65

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖਤ

66

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ

67

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

68

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਟਰੀ

69

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

70

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਜੇ. ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ

71

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

72

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

73

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ

74

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਂਡ

75

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖਤ

76

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

77

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਬੈਕਵਾਰਡ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

78

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

79

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨ(ਪਹਾੜੀ) ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

80

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ

81

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

82

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

83

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਅਖਬਾਰ / ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ)

84

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

85

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਨਿਰਭਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

86

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

87

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

88

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਹਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

89

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

90

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ

91

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

92

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਟਾਈਪਿਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

93

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

94

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਉਸ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਟੀ.ਐੱਸ

95

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

96

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ

97

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ

98

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ)

99

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ – (ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਅ  ਜਾਂ ਐਲ.ਐਮ.ਵੀ.)

100

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ – (ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮੈਨੂਅਲ / ਆਟੋਮੈਟਿਕ)

101

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ – (ਭਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ / ਆਟੋਮੈਟਿਕ)

102

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ (ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ)

103

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

104

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

105

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

106

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

107

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

108

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

109

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

110

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

111

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

112

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

113

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦ ਦਾ ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

114

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

115

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜ / ਸੋਧ

116

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜ / ਸੋਧ

117

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ / ਸੋਧ ਕਰਨਾ

118

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

119

ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ

ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ / ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ)

120

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਅਸੰਗਠਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

121

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

122

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਵਰਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

123

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

124

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

125

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

126

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਲਈ ਅਰਜੀ

127

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

128

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਮ ਸਰਜਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਫਾਰਮੇ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ

129

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

130

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

131

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੰਦਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜੀ

132

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

133

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਕਾਮੇ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

134

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

135

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਟੂਲਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜੀ

136

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ

137

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਬਾਲੜੀ ਟੋਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

138

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

139

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਲੰਬਕਾਰੀ – ii)

140

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ

141

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

142

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ)

143

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ)

144

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ)

145

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ)

146

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ

147

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ

148

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

149

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

150

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

151

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

152

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

153

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ

154

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਆਹ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ)

155

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ

156

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

157

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

158

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

159

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

160

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

161

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

162

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ)

163

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਰਿਟੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

164

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਬੋਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

165

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

166

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

167

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

168

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਹਥਿਆਰ  ਵਿਚ ਵਾਧਾ

169

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ

170

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

171

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਹਥਿਆਰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

172

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)

173

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

174

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਇਮਾਰਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

175

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

176

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ)

177

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (ਵਪਾਰਕ)

178

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

179

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

180

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

181

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

182

ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

183

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ

184

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ

185

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਮੈਨੁਅਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੈ)

186

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

187

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ / ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

188

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ

ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

189

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਬਿਰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

190

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ

191

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

192

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਅਪੰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

193

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਧਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ / ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

194

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਬੀ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

195

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ

ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

196

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

197

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਜ (36 ਪੰਨੇ) ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

198

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਜ (60 ਪੰਨੇ) ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

199

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ), 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਬਾਲਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,  ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ (36 ਪੰਨੇ)

200

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਗੁੰਮ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ (36 ਪੰਨੇ) ਬਦਲਣਾ

201

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਗੁੰਮ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ (60 ਪੰਨੇ) ਬਦਲਣਾ

202

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

203

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਈ.ਸੀ.ਆਰ.  ਖਤਮ ਕਰਨ / ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (36 ਪੰਨੇ)

204

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਈ.ਸੀ.ਆਰ. ਖਤਮ ਕਰਨ / ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ) ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ (60 ਪੰਨੇ) ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

205

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਈ.ਸੀ.ਆਰ. ਖਤਮ ਕਰਨ / ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ) ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (36 ਪੰਨੇ), 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜਦ ਤਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

206

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਮੇ ਦਾ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਤਹਿ ਕਰਨਾ

207

ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਕਨਵੀਨੈਂਸ ਡੀਡ (ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ)ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

208

ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

209

ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

210

ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

211

ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

212

ਖੇਤੀਬਾੜੀ / ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

213

ਭੋਜਨ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

214

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣਾ

215

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ

216

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਹੋਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ

217

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਨ ਅੰਕੜਾ ਅਪਡੇਟ (ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ / ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ)

218

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. / ਆਧਾਰ ਲੱਭੋ / ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧਾਰ ਲਭਣਾ ਅਤੇ ਏ 4 ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ।

219

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੀਐਫਡੀ / ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ

220

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੇਕਸ਼ਨ

221

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ / ਸੋਧੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ – ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ

222

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ / ਸੋਧੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ) – ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ.

223

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਪੂਰਨ / ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

224

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਪੂਰਨ / ਕਬਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

225

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਪੂਰਨ / ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

226

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

227

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

228

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ

229

ਫੁਟਕਲ

ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

230

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

231

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

232

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

233

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

234

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਈ-ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

235

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ,

236

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ

237

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

238

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ , ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਏ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 6 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ

239

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ , ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ

240

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) (ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 7 ਏ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ

241

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ

242

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਜੀਓਆਈ)

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

243

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਜਲ / ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

244

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

245

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਫੀਸ ਛੋਟ

246

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀਜ਼

ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣਾ (ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ / ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

247

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ

ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

248

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

249

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

250

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਅਸੰਗਠਿਤ / ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

251

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

252

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

253

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

254

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

255

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਮ ਸਰਜਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

256

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

257

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

258

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੰਦਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

259

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

260

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਕਾਮੇ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

261

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

262

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਟੂਲਜ਼ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

263

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

264

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਬਾਲੜੀ ਤੋਹਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

265

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

266

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ (ਲੰਬਕਾਰੀ – ii)

267

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

268

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

269

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵਾਂ ਲਰਨਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

270

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਜਨਮ (ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਲਈ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ

271

ਸਾਂਝ

ਗੁੰਮ ਵਸਤੂ

272

ਸਾਂਝ

ਗੁੰਮ ਮੋਬਾਈਲ

273

ਸਾਂਝ

ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ

274

ਸਾਂਝ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਸੀਦ

275

ਸਾਂਝ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

276

ਸਾਂਝ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਕਲ

277

ਸਾਂਝ

ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾੱਪੀ

278

ਸਾਂਝ

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ

279

ਸਾਂਝ

ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ

280

ਸਾਂਝ

ਮੇਲੇ / ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ / ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

281

ਸਾਂਝ

ਪੂਰਵ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.

282

ਸਾਂਝ

ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.

283

ਸਾਂਝ

ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ

284

ਸਾਂਝ

ਅੱਖਰ ਜਾਂਚ

285

ਸਾਂਝ

ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

286

ਸਾਂਝ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੜਤਾਲ

287

ਸਾਂਝ

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

288

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

289

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਲੋਨ (ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

290

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

ਐਲ.ਓ.ਆਰ. (ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

291

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬਿਮਾ ਯੋਜਨਾ

292

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ

ਦੁਖ / ਸ਼ਿਕਾਇਤ

293

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡੀ.ਐਲ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

294

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

295

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

296

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

297

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡ੍ਰਾਇਵ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

298

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਵੀ. ਬੈਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

299

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਪੀ.ਐਸ.ਵੀ. ਬੈਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

300

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

301

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ

302

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

303

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਐਨ.ਓ.ਸੀ.  ਰੱਦ ਕਰਨਾ

304

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਵਿਚ ਸੀ.ਓ.ਵੀ. ਦਾ ਸਮਰਪਣ

305

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੀ.ਐਲ. ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਵੀ. ਬੈਜ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ

306

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

307

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

308

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

309

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ

310

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਡੇਟ

311

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਕੰਡਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣਾ

312

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵਾਧਾ

313

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ

314

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੋਧ (ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ)

315

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ)

316

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ)

317

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਆਰ.ਸੀ.

318

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

319

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣਾ

320

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ

321

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ

322

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੋਰ ਰਾਜ

323

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

324

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

325

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

326

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ ਬੈਕਲਾਗ

327

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

 

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

Sr. No.

CENTRE NAME

ਸੈਂਟਰਦਾਨਾਮ

CODE

TYPE

1

Suwidha Centre, HO, Kitchlu Chownk

ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਐਚ.ਓ, ਕਿਚਲੂ ਚੌਂਕ

PB-049-00255-U025@blspsk.com

ਕਿਸਮ-1

2

MC Majitha Near Telephone Exchange

ਐਮ.ਸੀ. ਮਜੀਠਾ ਨੇੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ

PB-049-00255-U001@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

3

MC Jandiala Near Bus Stand

ਐਮ.ਸੀ. ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ

PB-049-00255-U002@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

4

Chamrang Road (Park)

ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ (ਪਾਰਕ)

PB-049-00255-U004@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

5

Gurnam Nagar/Sakatri Bagh

ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ / ਸਕਤਰੀ ਬਾਗ਼

PB-049-00255-U008@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

6

Lahori Gate

ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ

PB-049-00255-U011@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

7

Kot Moti Ram

ਕੋਟ ਮੋਤੀ ਰਾਮ

PB-049-00255-U015@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

8

Zone No 6 – Basant Park, Basant Avenue

ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 6 – ਬਸੰਤ ਪਾਰਕ, ​​ਬਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ

PB-049-00255-U017@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

9

Zone No 7 – PWD (B&R) Office Opp. Celebration Mall

ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7 – ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲ

PB-049-00255-U019@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

10

Zone No 8- Japani Mill (Park), Chherata

ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 8- ਜਪਾਨੀ ਮਿੱਲ (ਪਾਰਕ), ਛੇਹਾਟਾ

PB-049-00255-U023@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

11

Suwidha Centre, DTO Office, Ram Tirath Road, Asr

ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ, ਰਾਮਤੀਰਥਰੋਡ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ

PB-049-00255-U026@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

12

Suwidha Centre, Ajnala

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਜਨਾਲਾ

PB-049-00255-U028@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

13

Suwidha Centre, Attari

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਟਾਰੀ

PB-049-00255-U031@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

14

Suwidha Centre, Lopoke

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਪੋਕੇ

PB-049-00255-U032@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

15

Ajnala

ਅਜਨਾਲਾ

PB-049-00255-R001@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

16

Ramdass

ਰਮਦਾਸ

PB-049-00255-R002@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

17

Rajasansi

ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ

PB-049-00259-R003@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

18

Market Committee Rayya Office

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਈਆ ਦਫਤਰ

PB-049-00259-R005@blspsk.com

ਕਿਸਮ-2

19

Jhander

ਝਾਂਡਰ

PB-049-00255-R025@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

20

Chogawan

ਚੋਗਾਵਾਂ

PB-049-00255-R027@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

21

Jasrur

ਜਸਰੂਰ

PB-049-00255-R035@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

22

Wadala Viram

ਵਡਾਲਾ ਵਿਰਾਮ

PB-049-00256-R002@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

23

Chawinda Devi

ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ

PB-049-00256-R012@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

24

Gehri

ਗਹਿਰੀ

PB-049-00256-R014@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

25

Bundala

ਬੁੰਡਾਲਾ

PB-049-00256-R018@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

26

NawaPind

ਨਵਾਂਪਿੰਡ

PB-049-00256-R022@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

27

ChhajjalWaddi

ਛੱਜਲਵਾਦੀ

PB-049-00258-R005@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

28

Matewal

ਮਤੇਵਾਲ

PB-049-00258-R007@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

29

Mehta Chowk

ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ

PB-049-00258-R009@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

30

Butala

ਬੁਤਾਲਾ

PB-049-00258-R011@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

31

BudhaTheh

ਬੁੱਢਾਥੇਹ

PB-049-00258-R014@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

32

Pakharpura/Talwandi Khumana

ਪਾਖਰਪੁਰਾ / ਤਲਵੰਡੀ ਖੁਸ਼ਾਨਾ

PB-049-00258-R015@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

33

Khalchain

ਖਲਚੀਆਂ

PB-049-00258-R016@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

34

Abadi Harnam Singh Wala

ਅਬਾਦੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

PB-049-00259-R002@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

35

Nangali

ਨੰਗਾਲੀ

PB-049-00255-R037@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

36

Chabba

ਚੱਬਾ

PB-049-00257-R006@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

37

Jethuwal

ਜੇਠੂਵਾਲ

PB-049-00257-R016@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

38

Bal Khurd

ਬਾਲਖੁਰਦ

PB-049-00257-R018@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

39

MerranKot Kalan

ਮੇਰਨਕੋਟ ਕਲਾਂ

PB-049-00257-R020@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

40

Baba Bakala Sahib

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ

PB-049-00258-R019@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

41

Kartar Singh Nagar

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ

PB-049-00259-R008@blspsk.com

ਕਿਸਮ-3

 

ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਿਉਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਸਰਵਿਸ ਓਪਰੇਟਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ: –

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ.ਐੱਮ.)

ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਡੀਐਮ)

ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ (ਐਮਟੀ)

ਕਾਉਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰ

ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਓਪਰੇਟਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ