ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

 

ਹੋਮ ਇਕੱਲਤਾ ਲਈ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (PDF 180 kb)

ਕੋਵਾ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ

ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ