ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਨਮ ਦੀ ਲੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਜਨਮ ਦੀ ਲੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://punjab.gov.in/e-forms

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸਥਾਨ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਆਫਿਸ | ਸ਼ਹਿਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143001