ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ

ਤਰਨਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਐਨ.ਐਚ. -1 ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਫ਼ੋਨ : 0183-2705252
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://holyhearthospital.com
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001