ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬਿਆਲਾ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ

54-ਏ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਐਸ ਐਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੇਨ


ਫ਼ੋਨ : 9872761938
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://www.bialahospital.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001