ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਿਆਨੰਦ ਆਈਟੀਆਈ ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ

ਹਾਥੀ ਗੇਟ, ਕਟਰਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ


ਫ਼ੋਨ : 0183-5030129
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://www.punjanitis.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001