ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇਠ ਹਸਪਤਾਲ

3, ਐਲਬਰਟ ਰੋਡ, ਆਈ.ਐਨ.ਏ ਕਲੋਨੀ


ਫ਼ੋਨ : 0183-2227766
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001