ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੈਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਰਿਆਲਟੋ ਥੀਏਟਰ ਨੇੜੇ, ਕੋਰਟ ਰੋਡ, ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਕਲੋਨੀ


ਫ਼ੋਨ : 0183-2212103
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://simtasr.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001