ਬੰਦ ਕਰੋ

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.

ਡੀ- ਬਲਾਕ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਗੁਮਟਾਲਾ


ਫ਼ੋਨ : 0183-5053841
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://www.punjanitis.gov.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਜਨਤਕ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001