ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਮਾਲ ਰੋਡ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆਂ ਮੰਦਰ


ਫ਼ੋਨ : 9914015588
ਵੈੱਬਸਾਈਟ : http://ccmhospital.in
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪਿੰਨ ਕੋਡ: 143001