ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਨੈਕਸ ਬਾਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 21 ਸਤੰਬਰ 2022, ਸ਼ਾਮ 04:00 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ: 22 ਸਤੰਬਰ 2022, ਸਨੈਕਸ ਬਾਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ 

16/09/2022 22/09/2022 ਦੇਖੋ (332 KB)
ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਬਾਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਅਗਸਤ 2022, ਸ਼ਾਮ 04:00 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ: 31 ਅਗਸਤ 2022, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ  ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਬਾਰ ਲਈ  12:00 ਵਜੇ 

18/08/2022 31/08/2022 ਦੇਖੋ (195 KB)
ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ – ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ 03/08/2022 05/08/2022 ਦੇਖੋ (336 KB)
ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 28 ਜੁਲਾਈ 2022

ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29 ਜੁਲਾਈ 2022

22/07/2022 29/07/2022 ਦੇਖੋ (274 KB)
ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਈ

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ – ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਈ

20/06/2022 30/06/2022 ਦੇਖੋ (55 KB)
IRCS ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ – ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ- IRCS ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ - ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
20/06/2022 22/06/2022 ਦੇਖੋ (112 KB)
ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ- ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ
20/06/2022 22/06/2022 ਦੇਖੋ (345 KB)
ਸਟਾਲਾਂ/ਟੈਂਟ/ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸੀਸੀਟੀਵੀ/ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ- ਸਟਾਲਾਂ/ਟੈਂਟ/ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸੀਸੀਟੀਵੀ/ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
20/06/2022 22/06/2022 ਦੇਖੋ (389 KB)
ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ- ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ
20/06/2022 22/06/2022 ਦੇਖੋ (191 KB)
ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ- ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

20/06/2022 22/06/2022 ਦੇਖੋ (333 KB)