ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਵਸੀਕਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੱਥੀ ਹੈ

07/04/2022 30/04/2022 ਦੇਖੋ (650 KB)
ਡੀ.ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ – ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਨ ਆਈਟਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ

 ਡੀ.ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ – ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਟਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ

10/01/2022 28/02/2022 ਦੇਖੋ (575 KB)
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1997 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1997 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼।

10/01/2022 28/02/2022 ਦੇਖੋ (492 KB)
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼

10/01/2022 28/02/2022 ਦੇਖੋ (388 KB)
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ।

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ।

10/01/2022 28/02/2022 ਦੇਖੋ (588 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ‘ਤੇ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ 

22/12/2021 31/01/2022 ਦੇਖੋ (693 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ‘ਤੇ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ

22/12/2021 31/01/2022 ਦੇਖੋ (705 KB)
ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੋਮ ਫੌਰ ਮੈਨਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ (ਸਹਿਯੋਗ (ਹਾਫ ਵੇਅ ਹੋਮ)) -ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

04/01/2022 31/01/2022 ਦੇਖੋ (293 KB)
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁ. 50,000 ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਲੱਭੋ।

07/12/2021 31/01/2022 ਦੇਖੋ (427 KB)
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਈਸੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ (ਈ 2 ਈ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਸੀਈਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ

20/12/2019 31/12/2021 ਦੇਖੋ (322 KB)