ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਮ ਆਈ ਐਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ 31-01-2021 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ), ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੇਖੋ।

22/01/2021 31/01/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)