ਬੰਦ ਕਰੋ

ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ 2023-24 ਤਹਿਤ ਕੈਂਪੇਨ ਵੈਨ, ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ 2023-24 ਤਹਿਤ ਕੈਂਪੇਨ ਵੈਨ, ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ 2023-24 ਤਹਿਤ ਕੈਂਪੇਨ ਵੈਨ, ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੋਲੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 11-09-2023

ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 18-09-2023 (ਦੁਪਿਹਰ 02:00 ਵਜੇ ਤੱਕ)

08/09/2023 18/09/2023 ਦੇਖੋ (2 MB)