ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਗੰਢੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ

ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਗੰਢੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਡੀ ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਗੰਢੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 10/08/2022 ਦੇਖੋ (324 KB)